Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_11
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Krakowskie Przedmieście. W głębi po prawej stronie widoczny fragment dachu kościoła Świętej Anny.
Fot. NN, kolekcja tematyczna : architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA