Zdjęcie

Sygnatura: OK_000016
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Pogrzeb Mariana Szczepańskiego zmarłego po zwolnieniu z łagru. Kondukt na ulicy Norylska. Od lewej: Jan Grygorewicz, Wacław Mizgier, NN, Jan Marcinkiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz, ankieta IR/9170, relacja AW I/493.