Zdjęcie

Sygnatura: OK_000017
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów. Siedzą od lewej: NN, NN, Piotr Karpowicz, Józef (nazwisko nieznane, z Wilna), Marian Dowgiałło, NN; u góry: NN, Antoni Raubo, NN, Olszewski (w okularach), Jan Micko, NN.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.