Zdjęcie

Sygnatura: OK_000025
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy zwolnieni z łagrów, drugi od lewej Józef (nazwisko nieznane), za nim Antoni Marcinkiewicz, pierwszy z prawej stoi ksiądz Walter Ciszek.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.