Zdjęcie

Sygnatura: OK_000024
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów, siedzą od lewej: Antoni Marcinkiewicz, NN, Antoni Raubo (stoi), NN, Wacław Mizgier, Jan Grygorewicz, Józef Szymański (?).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.