Zdjęcie

Sygnatura: OK_000027
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów. Od lewej: Jan Grygorewicz, Antoni Marcinkiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.