Zdjęcie

Sygnatura: OK_000028
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów, siedzą od lewej Jan Micko, Antoni Marcinkiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.