Zdjęcie

Sygnatura: OK_000029
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów, siedzą od lewej: Bronisław (nazwisko nieznane), Antoni Marcinkiewicz.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.