Zdjęcie

Sygnatura: OK_000210
1956, ZSRR (?).
Henryk Meszczyński po zwolnieniu z łagru, w drodze do Polski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Henryk Meszczyński