Zdjęcie

Sygnatura: OK_000316
Brak daty, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Widok Norylska, kartka pocztowa.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jan Okunowicz