Zdjęcie

Sygnatura: OK_000327
1954 lub 1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Pius Żołędziewski w czapce uszance, jako więzień łagrów.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Pius Żołędziewski