Zdjęcie

Sygnatura: OK_000328
4.04.1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Portret trzech mężczyzn. Od lewej: Pius Żołędziewski, Ługniewski, Bieć.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Pius Żołędziewski