Zdjęcie

Sygnatura: OK_000329
1959, Tajszet, Irkucka obł., ZSRR.
Więźniowie łagpunktu nr 101 Ozierłagu przed barakiem. Od prawej: NN, Pius Żołędziewski, NN, Mazepa, Kacper.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Pius Żołędziewski.