Zdjęcie

Sygnatura: OK_002673
lata 40-te, Craiova, Rumunia.
Grono profesorskie liceum polskiego w Craiovej. Na dole od lewej: Aleksander Furman, Stanisław Mazur, Krawulska, Zdrojewski (przewodniczący komisji egzaminacyjnej), NN, Teofil, Matkowski, Jakub Łaskawski; u góry od lewej: Zygmunt Młynarski, Kazimierz Czernicki, Piotr Szymański, Woysbund, Adam Krzyżanowski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.