Zdjęcie

Sygnatura: OK_003196
1943, Craiova, Rumunia
Chór kościelny złożony z polskich uchodźców, czwarty od lewej siedzi ksiądz Jan Humpola, pierwszy od prawej siedzi pan Furmanik prowadzący chór, szósta od lewej stoi Wanda Szporek-Dybkowska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.