Zdjęcie

Sygnatura: OK_003182
1941, Craiova, Rumunia.
Polska orkiestra złożona z uchodźców podczas koncertu na podwórzu Domu Polskiego w Craiovej, dyryguje Stanisław Wisłocki.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.