Zdjęcie

Sygnatura: OK_003183
06.1940, Craiova, Rumunia.
Wszyscy uczniowie gimnazjum w Craiovej (rok szkolny 1939/40). Od lewej u góry: NN, NN, NN, Jerzy Gajewski, Zbigniew Cewe, Morsender Stanisław, Małujło (ojciec i syn), Mikołaj Ślusak, NN; rząd środkowy, od lewej: Józefa Kondratówna, Wanda Szporek-Dybkowska, Danuta Cewe, Irena Czapińska, Wanda Robaczewska, Krystyna Galusówna, Danuta Sroczyńska, Lala Bakalarz; rząd dolny (grono pedagogiczne): NN, Wanda Krzyżanowska, Kazimierz Grabowski, NN, Stefan Zagórski, Koniuszewski, NN. Nie umiejscowieni: Janusz Jędruszkiewicz, M. Czerkawski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.