Zdjęcie

Sygnatura: OK_003184
Maj 1941, Craiova, Rumunia.
Zarząd Koła Kobiet. Od lewej u góry: NN, NN, Maria Kuczyńska, NN, Zofia Vetulani, od lewej u dołu: NN, Stanisława Robaczewska, NN. Nie umiejscowiona: Jadwiga Beckemann.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.