Zdjęcie

Sygnatura: OK_003193
lata 40-te, Craiova, Rumunia
Członkowie szkolnego chóru na schodach przed szkołą, siedzą od lewej: Stefan Zagórski, Teofil Matkowski (dyrektor szkoły), Furmanik (prowadzący chór), w drugim rzędzie od góry drugi od lewej stoi Julian Jabłczyński, w trzecim rzędzie od góry trzecia od prawej stoi Wanda Szporek-Dybkowska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.