Zdjęcie

Sygnatura: OK_003194
1943, Craiova, Rumunia
Klasa maturalna liceum, siedzą od lewej: Zuzanna Turasiewicz, Erna Mozes, Irena Wierzbanowska, Wanda Szporek-Dybkowska (w głębi), Irena Bernacka, profesor matematyki Piotr Szymański, Leontyna Tepel, stoją od lewej: Józef Gliński, Mikołaj Ślusak, Czesław Kordziński, Stanisław Drozd.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Wanda Szporek-Dybkowska.