Zdjęcie

Sygnatura: OK_005024
3.05.1934, Horodenka, woj. Stanisławów, Polska.
Obchody święta 3-go Maja, oddziały Straży Pożarnej i Straży Granicznej na boisku Sokoła.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka