Zdjęcie

Sygnatura: OK_005033
6.11.1933, Niezwiska, powiat Horodenka, woj. Stanisławów, Polska.
Wojewoda Jagodziński i vice wojewoda Czerwiński wizytują budowę domu ludowego Związku Strzeleckiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka