Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0001
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Uczeń Studium Nauczycielskiego podczas zajęć.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA