Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0002
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Zajęcia techniczne w Studium Nauczycielskim. Pracy ucznia przygląda się nauczyciel.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA