Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0005
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Uczennice Studium Nauczycielskiego podczas zajęć plastycznych.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA