Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0006
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Uczennica Studium Nauczycielskiego podczas zajęć plastycznych.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA