Zdjęcie

Sygnatura: IR_34120_OK_007248
1918, Rzeszów, województwo lwowskie, Polska.
Żołnierze Legionów, min. Zdzisław Garbusiński (w okresie międzywojennym przewodniczący Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, zamordowany w 1940 r. na Ukrainie).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Wanda Szoska