Zdjęcie

Sygnatura: IR_34120_OK_007249
1916-1918, brak miejsca.
Żołnierski posiłek, pierwszy z prawej siedzi Zdzisław Garbusiński, w okresie międzywojennym przewodniczący Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, zamordowany w 1940 r. na Ukrainie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Wanda Szoska