Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108A-36
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody piętnastolecia PRL z udziałem Nikity Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR. Grupa piętnastolatków z hasłem: "Mamy tyle lat co Polska Ludowa".
Fot. Romuald Broniarek/KARTA