Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108A-18
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody piętnastolecia PRL z udziałem Nikity Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR. Zawodnicy z Federacji Sportowej "Ogniwo" przechodzą przed trybuną z flagami i hasłem: "Walka. Nauka. Praca".
Fot. Romuald Broniarek/KARTA