Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108A-23
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody piętnastolecia PRL z udziałem Nikity Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR. Oddziały piechoty Ludowego Wojska Polskiego przechodzą przed trybuną honorową.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA