Kolekcje

Fotografia z kolekcji Czesława Łosia
1954, Brack, ZSRR. Więźniowie łagru. 1. z prawej stoi Czesław Łoś. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie przedstawiające Polaków represjonowanych w ZSRR - więźniów łagrów w Bracku i w Poćmie. Kolekcję udostępnił Czesław Łoś.