Zdjęcie

Sygnatura: OK_009887
1954, Brack, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Więźniowie łagru w Bracku, stoją od lewej: Edward Dworak z Krakowa, Paweł (Ormianin) i Polak z Wileńszczyzny.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Czesław Łoś.