Zdjęcie

Sygnatura: OK_013752
1932, Podumble, Wileńskie woj., Polska.
Uczniowie Seminarium Nauczycielskiego podczas odwiedzin w strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, na zdjęciu m.in. nauczycielki Aldona Jackiewicz i Jadwiga Łuczyńska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Aldona Nikoniuk.