Zdjęcie

Sygnatura: OK_019937
Przed 1914, brak miejsca, Austro-Węgry.
Kondukt Pogrzebowy, za trumną idzie grupa ratowników górskich z linami.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk