Zdjęcie

Sygnatura: OK_014222
1900-1914, Lwów, Austro-Węgry.
Wały Hetmańskie, siedziba C.K. Krajowej Dyrekcji Skarbu.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA