Zdjęcie

Sygnatura: OK_019316
1928, Lwów, Polska.
Gmach Poczty Głównej, dekoracja z okazji 10 rocznicy walk o miasto, napis na krzyżu: "Reduta im. Józefa Piłsudskiego, poczta, 1-22.11.1918".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk