Zdjęcie

Sygnatura: OK_016181
3.05.1919, Brześć, Polska.
Pierwsze obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, okoliczni włościanie w pochodzie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Dominika Piotrowskiego udostępnił Jan Rutkiewicz