Zdjęcie

Sygnatura: OK_016182
3.05.1919, Brześć, Polska.
Włościanie w pochodzie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Dominika Piotrowskiego udostępnił Jan Rutkiewicz