Zdjęcie

Sygnatura: OK_016184
8.02.1918, Brześć, Polska.
Kasyno oficerskie w twierdzy (dawniej kościół), gdzie zawarto pokój z bolszewikami i Ukraińcami.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Dominika Piotrowskiego udostępnił Jan Rutkiewicz