Zdjęcie

Sygnatura: OK_016183
3.05.1919, Brześć, Polska.
Pierwsze obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, skauci w pochodzie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Dominika Piotrowskiego udostępnił Jan Rutkiewicz