Zdjęcie

Sygnatura: OK_009514
Wrzesień 1971, Lwów, ZSRR.
Fragment zdewastowanego cmentarza Orląt Lwowskich.
Fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA