Zdjęcie

Sygnatura: OK_009516
Wrzesień 1971, Lwów, ZSRR.
Zdewastowany cmentarz Orląt Lwowskich.
Fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA