Zdjęcie

Sygnatura: OK_009521
Wrzesien 1971, Lwów, ZSRR.
Zdewastowany cmentarz Orląt Lwowskich. Na zdjęciu m.in. Marcin Jabłoński.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Marcin Jabłoński