Zdjęcie

Sygnatura: OK_009522
Wrzesień 1971, Lwów, ZSRR.
Zdewatowany cmentarz Orląt Lwowskich.
Fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA