Zdjęcie

Sygnatura: OK_021835
Po 1900, Rosja.
Grupa osób w salonie, w środku siedzi Joanna ze Szpilewskich Petrulewiczowa, obok córka Eugenia.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów przekazały Halszka i Wanda Żuromskie