Zdjęcie

Sygnatura: OK_021893
Przed 1914, Zwiahel, Ukraina, Rosja.
Rodzina Petrulewiczów, stoją od prawej: Petrulewicz ojciec (lekarz), Tadeusz Petrulewicz, Zofia z Petrulewiczów Kossińska, Joanna ze Szpilewskich Petrulewiczowa (matka).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie