Zdjęcie

Sygnatura: OK_023508
11.11.1938, Karwina, Zaolzie.
Grupa dzieci w miejscowych strojach ludowych (dziewczynki) i górniczych (chłopcy) z chlebem i solą przygotowani na powitanie prezydenta Ignacego Mościckiego w trakcie wizyty w Karwinie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Władysława Owczarzego