Zdjęcie

Sygnatura: OK_023509
11.11.1938, Karwina, Zaolzie.
Oficerowie towarzyszący wizycie prezydenta Ignacego Mościckiego wychodzą z Ratusza w Karwinie do samochodów.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Władysława Owczarzego