Zdjęcie

Sygnatura: OK_024158
30.12.1919, Wilno, Polska.
Grupa osób - kobiety w cywilnych ubraniach i polscy oficerowie. Oficer stojący pierwszy od prawej ma przy pasie szablę wz. 1917; kobieta stojąca za nim ma przypięty do bluzki okrągły znaczek Polskiego Czerwonego Krzyża; dwaj kolejni oficerowie na prawej kieszeni munduru mają przypięte odznaki „Wielkanoc w Wilnie”. Czwarty od lewej stoi dr Eugeniusz Budzyński (z bagnetem przy pasie). Druga kobieta siedząca od prawej ma przypiętą do bluzki odznakę sióstr miłosierdzia PCK, oficer siedzący w środku ma w klapie munduru odznakę „Wielkanoc w Wilnie”.
Fot. Jan Bułhak, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Stanisław Blichiewicz